Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Fris Kristian

Broj dozvole: 8/23


Stručni/akademski naziv: Ekonomska škola
Stepen stručne spreme: III
Sportsko zvanje: SOT
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: D
Broj bodova:
Klub: SESE
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 04.05.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 10.05.2023.
Datum rođenja: 21.04.1984.
Broj telefona: 062/595-414
Adresa: Poljoprivredna br.2, Zrenjanin
e-mail: fricckrtiszian@gmail.com
Ukupno bodova: 0
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK