Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Miolski Đorđe

Broj dozvole: 7/23


Stručni/akademski naziv: Diplomirani pravnik
Stepen stručne spreme: VII
Sportsko zvanje: SOT
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: A
Broj bodova: 16
Klub: PRZR
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 24.04.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 10.05.2023.
Datum rođenja: 08.09.1976
Broj telefona: 063/7718-798
Adresa: Istarska br.7, Zrenjanin
e-mail: djmiolski@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK