Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Stojičić Đorđo

Broj dozvole: 60/23


Stručni/akademski naziv: Metalostrugar tehničar
Stepen stručne spreme: IV
Sportsko zvanje: SOT
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: B
Broj bodova: 11
Klub: VONS
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026.
Poslednji lekarski pregled: 11.05.2023.
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 11.05.2023.
Datum rođenja: 10.09.1970.
Broj telefona: 069/636-180
Adresa: Vidovdanska 9, Bukovac
e-mail: stojicicbogdan@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK