Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Dedić Gradimir

Broj dozvole: 6/23


Stručni/akademski naziv: Diplomirani ekonomista
Stepen stručne spreme: VII
Sportsko zvanje: SOT
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: C
Broj bodova: 8
Klub: SOSO
Datum izdavanja: 01.01.2023
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 11.05.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 12.05.2023.
Datum rođenja: 05.04.1965.
Broj telefona: 063/8927-819
Adresa: Augusta Šenoe 22A, Sombor
e-mail: gradimirdedic@ekonomskaso.ed u.rs
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK