Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Janković Petar

Broj dozvole: 56/23


Stručni/akademski naziv: Dipl.prof. Fizičkog vaspitanja i sporta
Stepen stručne spreme: VII
Sportsko zvanje: DST
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: D
Broj bodova:
Klub: ZMPM
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026.
Poslednji lekarski pregled: 26.04.2023.
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 11.05.2023.
Datum rođenja: 19.03.1990.
Broj telefona: 069/3276-377
Adresa: S.vladara 166, Petrovac na Mlavi
e-mail: petarjankovic990@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK