Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Popetru Dušan

Broj dozvole: 53/23


Stručni/akademski naziv: Elektro instalater
Stepen stručne spreme: III
Sportsko zvanje: SOT
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: D
Broj bodova: 3
Klub: PRZR
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026.
Poslednji lekarski pregled: 04.05.2023.
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 10.05.2023.
Datum rođenja: 27.06.1974.
Broj telefona: 065/5105-522
Adresa: Kikindska br.15, Zrenjanin
e-mail: popetrudusan@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK