Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Zerge Laslo

Broj dozvole: 51/23


Stručni/akademski naziv: Trener za sportsku granu rvanje
Stepen stručne spreme: VI
Sportsko zvanje: ST
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: A
Broj bodova: 122
Klub: SESE
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 28.04.2023.
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 27.04.2023.
Datum rođenja: 20.05.1960.
Broj telefona: 065/9628-333
Adresa: Cerska br.3, Senta
e-mail: zerge.laszlo60@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK