Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Velez Robert

Broj dozvole: 46/23


Stručni/akademski naziv: Ekonomski tehničar
Stepen stručne spreme: IV
Sportsko zvanje: SOT-SU
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: D
Broj bodova: 7
Klub: HEGB
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 03.03.2023.
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 03.05.2023.
Datum rođenja: 24.09.1977.
Broj telefona: 063/8139-142
Adresa: Petefi brigada 15, Gornji Breg
e-mail: v.robi7709@gmail,com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK