Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Štefanek Stojan

Broj dozvole: 4/23


Stručni/akademski naziv: Alatničar
Stepen stručne spreme: III
Sportsko zvanje: SOT
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: A
Broj bodova: 56
Klub: SPSU
Datum izdavanja: 01.01.2023
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 18.03.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 04.05.2023.
Datum rođenja: 30.07.1968.
Broj telefona: 063/532-975
Adresa: Monačka br.81 Subotica
e-mail: stojanstefanek@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK