Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Gačanović Aleksandar

Broj dozvole: 39/23


Stručni/akademski naziv: Ekonomista za finansije i računovodstvo
Stepen stručne spreme: VI
Sportsko zvanje: SOT
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: D
Broj bodova:
Klub: POBG
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 28.04.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 03.05.2023.
Datum rođenja: 18.01.1976.
Broj telefona: 069/2008-905
Adresa: Mihaila Šolohova 79B
e-mail: rkpobednik@gmail.com
Ukupno bodova: 0
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK