Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Barat Ištvan

Broj dozvole: 26/23


Stručni/akademski naziv: Metalostrugar
Stepen stručne spreme: III
Sportsko zvanje: SOT-SU
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: D
Broj bodova:
Klub: PAMO
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 13.04.2023.
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 12.04.2023.
Datum rođenja: 07.04.1975.
Broj telefona: 062/888-73-77
Adresa: Tot Elek br.28, Mol
e-mail: istvan.barat@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK