Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Marić Milan

Broj dozvole: 24/23


Stručni/akademski naziv: Prof.fiz.vaspitanja Dipl.trener rvanja
Stepen stručne spreme: VII
Sportsko zvanje: DST
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: B
Broj bodova: 1
Klub: RASO
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 03.05.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 17.05.2023.
Datum rođenja: 21.05.1979.
Broj telefona: 063/822-9120
Adresa: Staparski put 22, Sombor
e-mail: maresombor@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK