Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Dokmanac Slaven

Broj dozvole: 20/23


Stručni/akademski naziv: Diplomirani trener rvanja
Stepen stručne spreme: VII
Sportsko zvanje: DST
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: B
Broj bodova: 1
Klub: BABP
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 27.04.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 11.05.2023.
Datum rođenja: 12.03.1985.
Broj telefona: 065/2083-219
Adresa: Janka Čmelika 21/30 Nov Sad
e-mail: slaven.dokmanac@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK