Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Trajković Vojislav

Broj dozvole: 2/23


Stručni/akademski naziv: Profesor fizičkog vaspitanja
Stepen stručne spreme: VII-1
Sportsko zvanje: DST
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: A
Broj bodova: 44
Klub: PRZR
Datum izdavanja: 01.01.2023
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 04.05.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 10.05.2023.
Datum rođenja: 31.10.1972.
Broj telefona: 063/539-307
Adresa: Boška Buhe br.8, Zrenjanin
e-mail: trajkovic3110@gmail.com
Ukupno bodova: 0
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK