Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Stanojević Aca

Broj dozvole: 17/23


Stručni/akademski naziv: Ekonomski tehničar
Stepen stručne spreme: IV
Sportsko zvanje: SOT
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: D
Broj bodova:
Klub: VIŠA
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 03.05.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 03.05.2023.
Datum rođenja: 22.04.1977
Broj telefona: 064/1865-617
Adresa: Milorada Panića Surepa 18, Šabac
e-mail: stranojevic77aca@gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK