Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Marković Milan

Broj dozvole: 13/23


Stručni/akademski naziv: Doktor nauka-fizičko vaspitanje
Stepen stručne spreme: VIII
Sportsko zvanje: SST
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: B
Broj bodova:
Klub: VAVA
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 25.04.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 03.05.2023.
Datum rođenja: 20.06.1991
Broj telefona: 065/5306-919
Adresa: Vuka Karadžića br.47, 14000 Valjevo
e-mail: mm_milanm@yahoo.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK