Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Savić Mladen

Broj dozvole: 11/23


Stručni/akademski naziv: Profesor fizičke kulture
Stepen stručne spreme: VII-1
Sportsko zvanje: DST
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: D
Broj bodova:
Klub: SDSD
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 21.03.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 28.04.2023.
Datum rođenja: 16.09.1981.
Broj telefona: 065/981-3377
Adresa: Mike Alasa br.5, Smederevo
e-mail: mladens169@yahoo.com ;
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK