Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Perović Dalibor

Broj dozvole: 10/23


Stručni/akademski naziv: Diplomirani menadžer
Stepen stručne spreme: VII-1
Sportsko zvanje: SOT-SU
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: B
Broj bodova: 9
Klub: CZBG
Datum izdavanja: 01.01.2023.
Rok važenja: 01.01.2026
Poslednji lekarski pregled: 31.03.2023
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 03.05.2023.
Datum rođenja: 26.08.1974
Broj telefona: 065/2722-721
Adresa: Vojislava Vučkovića 15, Beograd
e-mail: rvackiklubcrvenazvezda@ gmail.com
Ukupno bodova: 40
Vrsta aktivnosti: seminar RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.01.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK