Rvački savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia 

Dokmanac Milorad

Broj dozvole: 1/23


Stručni/akademski naziv: Doktor nauka u sportu
Stepen stručne spreme: VIII
Sportsko zvanje: SST
Rang sportskog statusa:
Nivo licence: A
Broj bodova: 357
Klub: RSS
Datum izdavanja: 1.1.2023.
Rok važenja: 1.1.2026.
Poslednji lekarski pregled: 4.5.2023.
Taksa: 2000
Datum plaćene takse: 9.5.2023.
Datum rođenja: 26.5.1958.
Broj telefona: 063/568-097
Adresa: Kopernikova br. 3, 21000 Novi Sad
e-mail: dokns1@yahoo.com
Ukupno bodova: 0
Vrsta aktivnosti: seminar-RSS
Broj bodova za aktivnost: 40
Datum aktivnosti: 27.1.2023.
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Vrsta aktivnosti:
Broj bodova za aktivnost: 0
Datum aktivnosti:
Bodovi iz prethodnih godina: 0

LINK