RVAČKI SAVEZ SRBIJE
(1912 - 2021.)


WRESTLING FEDERATION OF SERBIA
(1912 - 2021.)

  PREDSEDNIK SKUPŠTINE Zoltan Balint (KA)
  PREDSEDNIK SKUPŠTINE TRAJKOVIĆ ŽELJKO, prof. (ZR)
  GENERALNI SEKRETAR SAVEZA Milan Jelić (BG)
  TEHNIČKI SEKRETARI SAVEZA Dušica Kovačević (BG), Sanja Veljović (BG)
  ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA Trajković Željko, prof. (ZR) - predsednik
Baltić Rajko (BG) - potpredsednik
Yusif Abbasov (BG)- potpredsednik
Gradimir Dedić, dipl ecc (SO)- potpredsednik
Petar Balo (SE)
Damir Šabić (SU)
Boban Cekić (ZR)
Vulešević Dragan (ZR)
Dejan Rajić (PM) - Predstavnik Rvačkog saveza Centralne Srbije
Ljubiša Samardžić (ZR) - Predstavnik Rvačkog saveza Vojvodine
dr Mladen Kecman - Predstavnik Rvačkog saveza Beograda
  NADZORNI ODBOR Zatezalo Savo (SO) - Predsednik
Ištvan Konc (KA) – član
Petar Drobnjak (SK) - član

KOMISIJE SAVEZA

 
 1. STRUČNA KOMISIJA
  • Vojislav Trajković, predsednik (ZR)
  • Srđan Đoković, član (BG)
  • Gradimir Dedić dipl. ecc, član (SO)
 2. TAKMIČARSKA KOMISIJA
  • Dedić Gradimir, predsednik dipl. ecc
  • Ilic Prvoslav (BG)
  • Milan Jelić (BG)
 3. SUDIJSKA KOMISIJA
  • Vojislav Tabački, (ZR)
  • Nikola Torbica (ZR)
  • Rudolf Lerinc (KA)
 4. ZDRAVSTVENA KOMISIJA:
  • Dr Stevan Sikimić predsednik (BG)
  • Dr Radivoj Filipov, član
 5. DISCIPLINSKA KOMISIJA:
  • Janko Šerfeze, dipl pravnik (ZR)
 6. KOMISIJA ZA RAZVOJ RVANJA:
  • Vojislav Tabački, (ZR)
  • Marić Milan, prof (SO)
  • Živojinović Nenad (KG)
 7. REGISTRACIONA KOMISIJA:
  • Jelić Milan (BG) - predsednik
  • Dokmanac Slaven (NS)
  • Stanko Bogdan

SPORTSKI STRUčNJACI U SAVEZU

  GLAVNI TRENER -SELEKTOR GR STIL Dr Milorad Dokmanac (NS)
  TRENER SENIORSKE REPREZENTACIJE GR STIL Stojan Dobrev, Glavni trener
   Sreten Damjanović, trener
   Vojislav Trajković, trener
  TRENER JUNIORSKE REPREZENTACIJE GR STIL Batrić Karadžić (BG)
  TRENER KADETSKE REPREZENTACIJE GR STIL Batrić Karadžić (BG)
  TRENER REPREZENTACIJE U 15 GR STIL
  KOORDINATOR REPREZENTATIVNIH SELEKCIJA SS Dejan Jovičić (BG)
  KOORDINATOR RVANJA ZA ŽENE Božidar Gaćeša (BG)
  KOORDINATOR ZA NEOLIMPIJSKE RVAČKE DISCIPLINE Vojislav Tabački (ZR)
  KOORDINATOR ZA VETERANE Zatezalo Savo (SO)

OSTALI ZNAČAJNI PODACI O SAVEZU

  BROJ ŽIRO RAČUNA   165-17074-39, Addiko banka
  PIB   100 121 133
  MATIČNI BROJ   07062745

LINK