KATEGORIZACIJE

 

Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportista
Pravilnik o kriterijumima  kategorizacije sportova, misaonih sportskih igara i sportskih veština
Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih stručnjaka
   

 

 

 

 

N A Z A D