Јaвнe набавке за 2024. годину

Број Предмет Прилог Прилог Рок Статус Уговор
План2024 План јавних набавки за 2024. годину -Измена 3
План2024 План јавних набавки за 2024. годину -Измена 2
План2024 План јавних набавки за 2024. годину


LINK