Јaвнe набавке за 2021. годину

Број Предмет Прилог Прилог Рок Статус Уговор
План2021 План јавних набавки за 2021. годину -Измена 4
План2021 План јавних набавки за 2021. годину -Измена 3
План2021 План јавних набавки за 2021. годину -Измена 2


LINK