10
septembar
2020
POTPISAN UGOVOR IZMEĐU RSS I SPORTSKE AKADEMIJE IZ BEOGRADA

Predsednik Rvačkog saveza Srbije Željko Trajković i Leon Lukman Generalni menadžer Visoke škole strukovnih studija – Sportska Akademija iz Beograda ,04.09.2020 godine, potpisali su Protokol o poslovno tehničkoj saradnji i Ugovor o strateškom partnerstvu kojim su definisani međusobni odnosi ove dve institucije
Jedna od najvažnijih vidova saradnje je elitno školovanje i osposobljavanje budućih sportskih stručnjaka za potrebe rvanja gde će profesore, predavače i stručne saradnike obezbediti Rvački savez Srbije
Studijski programo traje 3 godine (6 semestara) sa ukupno 180 ESPB bodova što čini prvi nivo visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Po završetku studijskog programa student stiče prvi nivo visokog obrazovanja i zvanje – TRENER u grani sporta – rvanje.
Završetkom visokog obrazovanja omogućen je rad u skladu sa Zakonom o sportu sa svim uzrasnim kategorijama u rvanju, kao i rad na ostalim radnim mestima u sportu za koje je neophodno visoko obrazovanje.
U školskoj 2020/2021 godini za određeni broj studenata koji upišu smer – rvanje, biće obezbeđeno besplatno školovanje u trajanju od 3 godine. Detalje o besplatnom školovanju možete pronaći na sajtu RSS u NOVOSTIMA.
Osim studijskog programa moguće je i osposobljavanje za zvanja sportski operatvni trener u grani sporta rvanje i sportski operatvni trener – sportski učitelj u grani sporta rvanje.
Više o studijskom programu i programu stručnog osposobljavanja na Visokoj školi strukovnih studija – Sportska Akademija iz Beograda možete nađi na internet sajtu: https://www.spak.edu.rs/


LINK