10
januar
2020
Održan godišnji seminar RSS

U Kragujevcu je održan godišnji seminar RSS za trenere, sudije, delegate i sportske radnika. Seminaru je prisustvovalo preko 100 učesnika. Predavači su bili: Željko Trajković ptrdsednik RSS, Dr Milorad Dokmanac, Dr Marija Anđelković, Prof dr Patrik Drid, Prof dr Goran Kasum. Teme na seminaru su bile: Aktualno stanje u rvačkom sportu Srbije, Upoznavanje sa promenama u rvačkim pravilima, Rapidno skidanje kilograma u borilačkim sportovima, Ishrana, suplementacija i doping u sportu. Priprema i trening mladih rvača. Sudije su održali svoj seminar sa analizom suđenja u prošloj godini i planom suđenja u 2020. godini. Za novog predsednika Zbor sudija umesto Danji Karolja kojem je istekao mandat izabran je Nikola Torbica. Delegati su održali svoj seminar analizirajući prošlogodišnja takmičenja i način rada u novoj rvačkoj sezoni.
Održana je i redovna godišnja Skupština RSS uz prisustvo 88 delegata od 94 člana Skupština. Usvojeni su izveštaji o radu i finansijski izveštaji za 2019. godinu i doneli plan rada za novu 2020. godinu.
Na kraju prvog dana seminara proglašeni su i najuspešniji sportisti, treneri, sudije i sportski radnici u 2019. godini. Najuspešniji rvač u 2019. godini je MATE NEMEŠ osvajač 3 bronzane medalje na seniorskom prvenstvu sveta, svetskom vojnom prvenstvu i na Evropskim igrama.
Teme seminara:
Prezentacija seminara
Pravila rvanja - skraćeno izmene
Adas
Pripreme mladih rvača
Skidanje telesne maseLINK