Svetska rvačka federacija (UWW) donela je izmene i dopune Međunarodnih pravila rvanja. Ove promene su stupile na snagu dana 02. aprila 2018. godine.
Došlo je do izmena u 7 članova rvačkih pravila od 01. januara 2018. godine. Kratak pregled najvažnijih izmena i dopuna možete pogledati u prilogu ove informacije, kao pročišćeni tekst novih pravila rvanja

PREDGOVOR         SKRAĆENE IZMENE         VAŽEĆA PRAVILA RVANJALINK