NADLEŽNIM NACIONALNIM GRANSKIM SPORTSKIM SAVEZIMA TERITORIJALNIM SPORTSKIM SAVEZIMA
Poštovani,
U prilogu Vam dostavljamo program IV MEĐUNARODNOG SAJMA SPORTA /predavače i teme na stručnim tribinama i 10. Nacionalnom seminaru za sportske radnike u sistemu sporta Republike Srbije i pregled prezentacije aktivnosti nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza/. Podsećamo da učešće na Nacionalnom seminaru i stručnim tribinama predstavlja vid stručnog usavršavanja sportskih radnika i trenera kako je predviđeno Zakonom o sportu i podzakonskim aktima /licencirani treneri imaju obavezu prisustva na dva seminara u okviru stručnog usavršavanja u toku godine/. Molimo da do 25.novemba 2015.godine dostavite spisak vaših učesnika kako bi smo blagovremeno štampali odgovarajući broj sertifikata i pojedinačnih potvrda o obavljenom stručnom usavršavanju. Potvrda – sertifikat će se izdati svakom pojedincu koji prisustvuje na jednom od tri dana trajanja Sajma. Podatke o učesnicima dostaviti mejlom na: sport@eunet.rs ili na tel. 011 3224 269. Na navedenu mejl adresu i telefon mogu se dobiti sve potrebne informacije vezane za Sajam. U očekivanju saradnje srdačno Vas pozdravljamo.
Gen. S e k r e t a r
SPORTSKOG SAVEZA SRBIJE
Vladimir Batez

  • Ivana Španović i Asmir Kolašinac
.:: Administrator Panel ::.
 free counters
LINK