Priznanje za Dr Milorada Dokmanca

12. april 2023. godine
x

Dr Milorad Dokmanac juče je primljen u članstvo Srpske akademije inovacionih nauka sa sedištem u Beogradu. Sertifikat mu je uručio Akademik prof dr Marko Todorovića, Predsednik Akademije.
Ovo priznanje Dr Milorad Dokmanac je zaslužio zbog značajnog doprinosa inovacijama u svetskom rvanju u području informacionih tehnologijam, počevši od doktorske disertacije od pre 20 godina ("Modelovanje informaconog sistema za kompletnu analizu rvačkih takmičenja"), do nedavno završene informacione platforme (Performance Data Analysis - PDA) koja se može videti na internetu na adresi -
http://uww.io/wpar.

Gallery