Јaвнe набавке
Број Предмет Прилози Рок Статус Уговор
ЈНОП 13/2018 Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству 18.07.2018. 11:00 Затворен
План јавних набавки за 2018. годину Измена бр. 6
ЈНМВ 2/2018 Спортска роба и опрема 16.05.2018. 12:00 Затворен
ЈНМВ 12/2018 Услуге хотела и ресторана у Зрењанину 26.04.2018. 12:00 Затворен
План јавних набавки за 2018. годину Измена бр. 5
ЈНОП 10/2018 Питања и одговори везани за јавну набавку 2
ЈНОП 10/2018 Питања и одговори везани за јавну набавку 1
ЈНОП 10/2018 Агенцијска услуга резервације авио карата 26.04.2018. 12:00 Затворен
ЈНМВ 9/2018 Услуге хотелског смештаја у Сенти 29.03.2018. 11:00 Затворен
План јавних набавки за 2018. годину Измена бр. 4
ЈНОП 8/2018 Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству 10.04.2018. 11:00 Затворен
План јавних набавки за 2018. годину Измена бр. 3
ЈНМВ 7/2018 Услуге хотелског смештаја у Крагујевцу 31.01.2018. 11:00 Затворен
План јавних набавки за 2018. годину Измена бр. 2
ЈНМВ 6/2018 Набавка услуге друмског превоза 22.01.2018. 11:00 Затворен
ЈНМВ 5/2018 Набавка хотелских услуга у Београду 22.01.2018. 11:00 Затворен
ЈНМВ 4/2018 Набавка хотелских услуга у Зрењанину 22.01.2018. 11:00 Затворен
ЈНМВ 3/2018 Набавка хотелских услуга у Сенти 22.01.2018. 11:00 Затворен
ЈНМВ 1/2018 Набавка суплемената – дијететски производи 22.01.2018. 11:00 Затворен
План јавних набавки за 2018. годину Измена бр. 1
ЈНМВ 2/2018 Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству 27.12.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 1/2018 Агенцијска услуга резервације авио карата 27.12.2017. 12:00 Затворен
План јавних набавки за 2018. годину
ЈНМВ 1/2017 Набавка суплемената 15.6.2017. 11:00 Затворен
ЈНМВ 18/2017 Набавка хотелских услуга у Београду 3.5.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 17/2017 Набавка хотелских услуга у Београду 3.5.2017. 12:00 Обустављен
ЈНОП 20/2017 Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству 25.5.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 2/2017 Питања и одговори везани за јавну набавку (РСВ) Затворен
ЈНМВ 2/2017 услуге обезбеђења и заштите у СПЦ „Војводина“ у Новом Саду (РСВ) 18.4.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 1/2017 Набавка статуета (РСВ) 27.4.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 15/2017 Измена документације 20.4.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 15/2017 Набавка хотелских услуга у Београду 20.4.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 1/2017 Набавка хотелских услуга у Новом Саду -Рвачки клуб „Фрушкогорац“ 20.4.2017. 12:00 Затворен
План јавних набавки за 2017. годину Измена бр. 5
План јавних набавки за 2017. годину Рвачки савез Војводине
План јавних набавки за 2017. годину Рвачки клуб "Фрушкогорац"
План јавних набавки за 2017. годину Измена бр. 4
ЈНМВ 13/2017 Питања и одговори везани за јавну набавку Затворен
ЈНМВ 13/2017 Измена документације Затворен
ЈНМВ 14/2017 Измена документације Затворен
ЈНМВ 14/2017 Услуге друмског превоза 30.3.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 13/2017 Услуге брендирања спортске хале СПЦ „Војводина“ у Новом Саду 30.3.2017. 12:00 Затворен
План јавних набавки за 2017. годину Измена бр. 3
ЈНМВ 11/2017 Закуп видео опреме, опреме за осветљење са услугом монтаже, руковања, одржавања и демoнтаже 24.3.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 10/2017 Хотелске услуге у Новом Саду, категорије 4 звездица 24.3.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 9/2017 Хотелске услуге у Новом Саду, категорије 5 звездица 24.3.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 2/2017 Набавка струњача 24.3.2017. 12:00 Затворен
План јавних набавки за 2017. годину Измена бр. 2
ЈНМВ 5/2017 Питања и одговори везани за јавну набавку
ЈНМВ 7/2017 Услуге друмског превоза 10.2.2017. 14:00 Затворен
ЈНМВ 6/2017 Услуга посредовања при резервацији хотела у земљи и иностранству 10.2.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 4/2017 Услуге хотела у Крагујевцу 10.2.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 8/2017 Услуге хотелског смештаја у Белмекеру 10.2.2017. 12:00 Обустављен
ЈНМВ 5/2017 Агенцијска услуга резервације авио карата 10.2.2017. 12:00 Затворен
ЈНМВ 3/2017 Услуге хотелског смештаја у Београду 10.2.2017. 14:00 Затворен
ЈНМВ 2/2017 Услуге хотелског смештаја у Зрењанину 10.2.2017. 14:00 Затворен
ЈНМВ 1/2017 Услуге хотелског смештаја у Сенти 10.2.2017. 14:00 Затворен
План јавних набавки за 2017. годину Измена бр. 1
План јавних набавки за 2017. годину
ЈНМВ 2/2016 Набавка струњача за вежбаонице Обустављен
План јавних набавки за 2016. годину Измена бр. 4
ЈНОП 16/2016 Измена конкурсне документације бр. 1
ЈНОП 16/2016 Агенцијске услуге резервације авио карата 8.8.2016. 12:00 Затворен
ЈНМВ 14/2016 Набавка хотелских услуга у Сенти 6.6.2016. 11:00 Затворен
План јавних набавки за 2016. годину Измена бр. 2
ЈНМВ 14/2016 Продужење рока за подношење понуда 2 28.4.2016. 13:00
ЈНМВ 14/2016 Продужење рока за подношење понуда 25.4.2016. 12:00
ЈНМВ 14/2016 Питања и одговори везани за јавну набавку
ЈНМВ 14/2016 Набавка хотелских услуга у Суботици 20.4.2016. 12:00 Затворен
ЈНМВ 11/2016 Питања и одговори везани за јавну набавку - 4
ЈНМВ 11/2016 Питања и одговори везани за јавну набавку - 3
ЈНМВ 11/2016 Измена конкурсне документације и продужење рока 2 8.3.2016. 13:00 Затворен
ЈНМВ 11/2016 Измена конкурсне документације и продужење рока 24.2.2016. 12:00
ЈНМВ 11/2016 Питања и одговори везани за јавну набавку - 2
ЈНМВ 6/2016 Измена и допуна конкурсне документације
ЈНМВ 8/2016 Набавка хотелских услуга у Кањижи 17.2.2016. 11:00 Затворен
ЈНМВ 6/2016 Набавка хотелских услуга у Београду 17.2.2016. 11:00 Затворен
ЈНМВ 4/2016 Набавка хотелских услуга у Зрењанину 17.2.2016. 10:00 Затворен
ЈНМВ 11/2016 Питања и одговори везани за јавну набавку - 1
ЈНМВ 11/2016 Набавка услуге друмског превоза 27.2.2016. 10:00
ЈНМВ 5/2016 Услуга хотела и ресторана у Зрењанину 17.2.2016. 11:00 Затворен
ЈНМВ 1/2016 Набавка суплемената 8.2.2016. 12:00 Затворен
ЈНМВ 3/2016 Питања и одговори везани за јавну набавку
ЈНOП 1/2016 Резервација хотела у иностранству 10.3.2016. 12:00 Затворен
ЈНМВ 3/2016 Услуга хотела и ресторана у Београду 1.2.2016. 12:00 Затворен
ЈНМВ 12/2016 Агенцијска услуга резервације авио карата 1.2.2016. 12:00 Затворен
ЈНМВ 1/2016 Услуга хотела и ресторана на Тари 21.1.2016. 12:00 Затворен
План јавних набавки за 2016. годину Измена бр. 1
ЈНМВ 2/2016 Услуга хотела и ресторана у Сeнти 8.1.2016. 12:00 Затворен
ЈНМВ 1/2016 Услуга хотела и ресторана на Тари 4.1.2016. 12:00 Обустављен
ЈНМВ 12/2015 Хотелске услуге у Сeнти 29.9.2015. 12:00 Затворен
ЈНОП 10/2015 Хотелске услуге у Сeнти 02.7.2015. 12:00 Затворен
ЈНОП 11/2015 Питања и одговори везани за јавну набавку
ЈНМВ 1/2015 Измена документације
ЈНМВ 1/2015 Набавка суплемената 06.04.2015. 12:00 Затворен
ЈНОП 6/2015 Питања и одговори везани за јавну набавку
ЈНОП 5/2015 Питања и одговори везани за јавну набавку
ЈНОП 6/2015 Продужење рока за подношење понуда/пријава 24.3.2015. 11:00
ЈНОП 6/2015 Измена документације
ЈНОП 11/2015 Хотелске услуге у Суботици 06.4.2015. 12:00 Затворен
ЈНОП 6/2015 Измена документације Обустављен
ЈНОП 5/2015 Хотелске услуге у Београду 06.4.2015. 12:00 Затворен
ЈНМВ 2/2015 Питања и одговори везани за јавну набавку
ЈНМВ 2/2015 Услуге друмског превоза 18.2.2015. 10:00 Затворен
ЈНОП 1/2015 Агенцијске услуге резервације авио карата 05.3.2015. 12:00 Затворен


LINK